Platba platobnými kartami na webových stránkach NaturalSwiss

Keď si na internete chceme zakúpiť nejaký tovar alebo službu, je pre nás obrovskou pomocou, keď u danej spoločnosti existuje možnosť platby platobnými kartami.

Možnosť platby platobnými kartami chráni kupujúceho i predávajúceho vo všetkých ohľadoch, ponúka pohodlné a bezpečné riešenie obom stranám.

Možnosť platby platobnou kartou nemôže získať každá spoločnosť. Na získanie možnosti platby platobnou kartou je nutná finančná previerka zo strany banky, aby bola pre spotrebiteľov garantovaná spoľahlivosť danej spoločnosti.

S radosťou Vám oznamujeme, že naša spoločnosť NaturalSwiss bola preverená jednou z medzinárodných bánk. Podmienky sme úspešne splnili, preto má odteraz každý zákazník možnosť bezpečne platiť za vybraný produkt cez internet platobnými kartami na stránkach NaturalSwiss.

Banková akreditácia

NaturalSwiss je od 3. marca 2010 akreditovaná spoločnosť.

Banka zistila, že naturalswiss.ch zodpovedá akreditačným normám, preto je nákup s platobnou kartou cez webovú stránku v plnej miere bezpečný.

Akreditovaný obchod 1

Hodnotiace kritériá

Banka pri hodnotení ktoréhokoľvek internetového obchodu berie do úvahy 7 hlavných kritérií.

Spoločnosť NaturalSwiss vynikajúco obstála v každom z nasledujúcich bodov:

 1. Sťažnosti vznesené voči firme
  Banka berie do úvahy počet sťažností voči spoločnosti, ich závažnosť, správnosť odpovedí na sťažnosti, dobu trvania a spokojnosť zákazníkov.
 2. Typ podnikania
  Zahŕňa dva body:
  1. Produkty, služby a pravdivosť informácií uvedených na webovej stránke. Za cieľ sa kladie dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa tejto oblasti podnikania.
  2. V súvislosti s tým sa do centra pozornosti dostáva spokojnosť zákazníka, tieto zákony chránia zákazníka. Akreditovaná spoločnosť tieto zákony dodržiava.
 3. Doba strávenia v podnikaní
  Banka berie do úvahy dĺžku existencie a úspešnosť spoločnosti. Často možno predpokladať, že informácie poskytnuté spoločnosťami nie sú presné, v takých prípadoch banky uskutočňujú prieskum s cieľom zistiť skutočnosti o spoločnostiach a podľa toho ich bodujú. V prípade NaturalSwiss podobný predpoklad vôbec neprichádzal do úvahy.
 4. Zabezpečený biznis pre banku – informácie zo zákulisia
  NaturalSwiss poskytla banke o svojich službách a o uskutočnení svojich úloh také základné informácie, pomocou ktorých banku dostatočne presvedčila o legalite svojho fungovania a preukázala svoju spôsobilosť.
 5. Miera záväzku
  Podnikanie vyhovuje svojim záväzkom na základe akreditačných predpisov. V opačnom prípade je banka povinná odobrať spôsobilosť.
 6. Povolenia, vládne opatrenia
  Pri vybavovaní povolení sa pod lupu dostávajú kompetencie spoločnosti, dodržiavanie záväzkov v súlade so štátnymi opatreniami, preskúmanie povolení o uvedení na trh distribuovaných produktov.
 7. Reklama
  Podnikanie zodpovedá požiadavkám banky na reklamu.

Akreditovaný obchod 2

Prečo je pre Vás výhodné platiť platobnými kartami?

Platba platobnými kartami je výhodná v prvom rade pre kupujúceho, nakoľko nakupovanie sa tak stáva pohodlnejším a rýchlejším.

Pri platbe platobnými kartami sa vyhneme nepohodliu pri prevode alebo dobierke, za tovar v košíku sa dá zaplatiť niekoľkými kliknutiami, potom už netreba robiť nič, len prebrať balík od kuriérskej služby.

Platba platobnou kartou prebehne na stránkach banky, predávajúci nemá prístup k údajom na platobných kartách, preto je platba platobnou kartou najbezpečnejším riešením nákupu pre kupujúceho.

Zanedbateľný nie je ani aspekt, že rýchlosť nákupu sa zvýši, pretože banka okamžite po platbe odráta zaplatenú sumu z účtu kupujúceho a spoločnosť ju dostane takmer okamžite. O úspešnej transakcii kupujúceho okamžite informuje internetový obchod, kde prebehol nákup. Z tejto rýchlosti vyplýva predovšetkým to, že Vami vybraný produkt bude ihneď odoslaný a jeho výhody môžete využívať oveľa skôr.

Spoločnosť NaturalSwiss zaviedla vo Vašom záujme možnosť platenia platobnou kartou cez internet, takže už nemusíte dlho čakať a takmer okamžite môžete začať s detoxikáciou.

Produkty spolu:
0