Dr. Csaba Podlupszki Autor: Dr. Csaba Podlupszki Gastroenterológ

Všetko, čo sa oplatí vedieť o kapary

Kapary sa už od staroveku používajú a rastlinné liečivo

V očiach mnohých ľudí sú kapary iba jednou zo surovín používaných pri príprave jedál. Sú chutné, no prekvapivo v sebe ukrývajú aj mnoho zdravotných výhod. Vzhľadom na to, že sú bohaté na bioaktívne zlúčeniny, vykazujú farmakologické účinky, vďaka čomu ich možno považovať za účinné rastlinné liečivo na rôzne ochorenia.

V posledných desaťročiach sa čoraz viac pozornosti venuje účinkom potravín, ktoré sú bohaté na polyfenoly, na zdravie. Medzi také možno zaradiť aj kaparu tŕnistú (Capparis spinosa), ktorá v sebe urýva veľké množstvo bioaktívnych fytochemických zložiek. Účinné látky, ktoré boli izolované z rôznych častí rastliny - jej nezrelými kvetnými púčikmi sú kapary - sú jednotlivo, alebo spolu zodpovedné za farmakologické vlastnosti rastliny.

Kapary sú organickou zložkou mimoriadne obľúbenej stredomorskej kuchyne. Jedna polievková lyžica kapary obsahuje iba dve kalórie, ale toto množstvo je mimoriadne bohatá na antioxidanty, fytonutrienty a vitamíny. Rôzne časti rastliny vrátane bobúľ, ovocia a koreňov, sa odpradávna používali ako tradičná bylinná medicína. Jej korene sa v Egypte používali na liečbu ochorení pečene a obličiek, v Ríme na ochrnutie (paralýzu), v Maroku na liečbu cukrovky (diabetes), v oblastiach severného Pakistanu na duševné poruchy a v Iráne na liečbu hemoroidov a dny. V Číne sa používa v tradičnej medicíne proti reumatoidnej artritíde a dne. Ovocie kapary (plody kríka) nie je to isté ako kapary. Samotné kapary, ktoré poznáme, sú pripravené z púčikov kríka, zatiaľ čo ovocie kapary je plodom Capparis spinosa. Púčiky aj plody sú konzervované v octovej šťave, ale samotné ovocie má sladšiu chuť.

Čo obsahujú?

Kapary obsahujú dôležité minerálne látky, ako sú napríklad železo, vápnik, meď a sodík. Obsahuje tiež vitamíny A a K, niacín a riboflavín, resp. taktiež vlákninu. Obsahuje množstvo takých flavonoidov, ako je kaempferol, rutín a kvercetín (všetky tri sú účinné antioxidanty). Je všeobecne známe, že antioxidanty dokážu viazať voľné radikály, ktoré sú škodlivé pre organizmus a ktoré môžu spôsobiť zápaly, rakovinu a ochorenia spojené s pokožkou. Podľa najnovších výskumov disponuje kvercetín analgetickými, protizápalovými, antibakteriálnymi a antivírusovými účinkami. Ďalej obsahuje tokoferoly a karotenoidy, glukozinoláty obsahujúce síru, terpenoidy a polysacharidy. Glukozinoláty sú sekundárne rastlinné metabolity, ktoré sú z farmakologického hľadiska dôležité, nakoľko môžu hrať úlohu v prípade prevencie ochorení a rizika vzniku karcinogenézy.

Tri štúdie preukázali, že semená Capparis spinosa obsahujú dve hlavné nenasýtené mastné kyseliny, kyselinu linolovú a kyselinu olejovú, ktoré môžu zlepšovať zdravie kardiovaskulárneho systému. Oleje zo semien obsahujú aj ďalšie mastné kyseliny, ako je kyselina myristová, stearová a palmitová. Vďaka svojim už rutinným vlastnostiam zachytávať voľné radikály posilňuje kapiláry a zabraňuje tvorbe krvných zrazenín v cievach. Znižuje hladinu lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL). Hoci štúdie skúmajúce rôzne časti kapary tŕnistej uvádzajú širokú škálu farmakologických aktivít, presvedčivé informácie o všetkých vlastnostiach rastliny zatiaľ nie sú k dispozícii. Štúdie často naznačujú príčinné vzťahy medzi bioaktívnymi látkami kapary tŕnistej.

Aké majú účinky?

Rôzne lieky môžu mať deštruktívne vedľajšie účinky. Prave z tohto dôvodu môžu byť liečivé rastliny, vrátane Capparis spinosa v mnohých prípadoch terapeutickou alternatívou. Zhromaždili sme najdôležitejšie prospešné vlastnosti Capparis spinosa.

Chráni pečeň

V klinickej štúdii, v rámci ktorej bolo skúmaných 44 osôb trpiacich ochorením nealkoholickej stukovatenej pečene (NAFLD), znížilo 40 až 50 g kapary denne závažnosť ochorenia a hladiny dvoch dôležitých markerov poškodenia pečene, ALT a AST. [1.] Kyselina drakonónová v extrakte kapary zmiernila poškodenie orgánov u potkanov a zabraňovala uhynutiu hepatocytov vplyvom rôznych toxínov. [2.] U myší vysoké dávky extraktu kapary (400 mg/kg) a kvercetínu (20 mg/kg) znižovali poškodenie pečene spôsobené toxínmi. [3.] Čo sa úloh kapary v tejto oblasti týka, sú potrebné ďalšie klinické skúšky.

Tálium, najmä jeho soľné zlúčeniny, je vysoko toxická látka. Otrava táliom je bežná v mnohých krajinách sveta a spôsobuje rozsiahle systémové poškodenie, najmä pečene. V jednej štúdii sa hodnotil hepatoprotektívny účinok extraktu z ovocia Capparis spinosa v súvislosti s poškodením pečene u potkanov otrávených táliom. 36 bielych albínskych samcov a samíc potkanov bolo náhodne rozdelených do troch skupín. Prvá skupina bola normálna (negatívna kontrola) skupina a druhá bola skupina s táliom (pozitívna kontrola), v ktorej sa potkanom podávalo iba 10 mg/kg tália. V tretej skupine dostávali potkany 200 mg/kg ovocného extraktu po dobu 5 po sebe nasledujúcich dní pred podaním dávky 10 mg/kg tália. Výsledky naznačujú, že v dôsledku otravy táliom boli signifikantne znížené sérové ​​pečeňové transaminázy (AST a ALT), zatiaľ čo u tých potkanov, ktoré dostávali Capparis, histopatologické štádiá preukázali znížené poškodenie pečeňového tkaniva v porovnaní so skupinou s táliom. [4.]

V niekoľkých experimentoch bola pozorovaná priama súvislosť medzi extraktom kapary a najdôležitejšími patogénnymi spúšťačmi NAFLD (vyvolávajúce príčiny) vrátane inzulínovej rezistencie, hladiny cukru v krvi a lipidového profilu u diabetických pacientov. [5.] Zaujímalo ich, či má denná konzumácia kapary v kyslej zálievke (CFP) priaznivý vplyv na NAFLD. U u 44 osôb postihnutých nealkoholickým stukovatením pečene bola vykonaná 12-týždňová randomizovaná, kontrolovaná, dvojito zaslepená štúdia, a to pomocou metódy blokovej randomizácie. Subjekty boli rozdelené do kontrolných, alebo CFP skupín. Štúdia sa uskutočnila v období od marca do októbra 2016. Skupine CFP bolo podávaných 40-50 gramov CFP počas denného jedla. Antropometrické výsledky, pomery lipoproteínov v sére a pečeňové enzýmy boli vyhodnocované pred aj po liečbe. Výsledky štúdie naznačujú, že pravidelná denná konzumácia CFP po dobu 12 týždňov môže potenciálne zabrániť vzniku kardiovaskulárnym komplikáciám u pacientov postihnutých NAFLD. Na potvrdenie týchto tvrdení sú však potrebné ešte ďalšie štúdie. [6.]

Dobré aj v prípade cukrovky

V rámci jednej randomizovanej, placebo kontrolovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdie bolo pozorovaných 54 pacientov s ochorením diabetes typu 2. Vedci zverejnili, že u pacientov, ktorí po dobu dvoch mesiacov užívali 1200 mg extraktu kapary denne, boli hladiny glykozylovaného hemoglobínu a cukru v krvi nalačno významne nižšie, ako v prípade účastníkov kontrolovanej skupiny. Výsledky výskumov vykázali zlepšenie hladiny triglyceridov a cukru v krvi u osôb trpiacich cukrovkou.[7.] Z toho dôvodu môže byť Capparis spinosa užitočná v prípade liečby stukovatenej pečene a metabolického syndrómu, pretože zohráva dôležitú úlohu pri zabránení glukoneogenézy pečene.

Podporuje úbytok hmotnosti

Ukázalo sa, že u potkanov s diabetes, ktoré boli kŕmené vodným extraktom z ovocia kapary (20 mg/kg), bol po 2 týždňoch zaznamenaný výrazný pokles hmotnosti.[8.] Ďalšia štúdia tiež uvádza, že opakované, orálne podávanie tohto vodného extraktu malo po 2 týždňoch za výsledok významné zníženie telesnej hmotnosti u myší kŕmených stravou s vysokým obsahom tukov. Preto sa zdá, že je možné ho použiť v záujme chudnutia. Na potvrdenie týchto zistení sú však potrebné ďalšie štúdie.

Znižuje krvný tlak

V rámci vyšetrení hypertenzných potkanov sa taktiež uvádzalo, že pokiaľ sa vodný extrakt prášku z ovocia kapary podával po dobu 20 dní (150 mg/kg), systolický krvný tlak sa významne znížil už po 8 dňoch. Stane sa tak spôsobom, že zvýši vylučovanie obličkových elektrolytov a zabraňuje aktivite angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), ktorý je spojený s nižšími hladinami krvného tlaku.

Antimikrobiálne

V štúdii zameranej na skúmanie antibakteriálnej aktivity kapary tŕnistej, sa uvádza, že rýchlosť rastu Deinococcus radiophilus bola významne inhibovaná (zabránená) pridaním vodných extraktov z koreňov rastliny, v porovnaní s kontrolnou skupinou.[9.] Autori preukázali, že vodné extrakty z koreňov kozorožca môžu zabrániť baktériám a plesniam, vrátane Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae a Candida albicans. [10.]

Protizápalové

V štúdii in vivo, uskutočnenej na myšiach, bolo uvedené, že albínske myši liečené listovým extraktom z kapary tŕnistej mali v porovnaní s kontrolnou skupinou významne menšiu veľkosť edému, čo vlastne dokazuje protizápalovú aktivitu rastliny. Autori tiež zistili, že významne znížila hrúbku dermy a infiltráciu imunitných buniek v mieste zápalu. Tieto štúdie naznačujú, že extrakty z listov zabraňujú expresii protizápalových cytokínov. [11.]

Proti kognitívnym poruchám

Capparis spinosa vykazuje tiež potenciálny ochranný účinok proti kognitívnym poruchám. V rámci jednej štúdie bola podávaná injekcia lipopolysacharidu mladým potkaním samcom, čo malo za následok ťažkosti s učením a poškodenie pamäti. Vodný extrakt z púčikov capparis významne spomalil neurodegeneráciu, čo naznačuje, že rastlinu je možné použiť na liečbu kognitívnych porúch. [12.]

Zdroje:

https://www.webmd.com/diet/health-benefits-capers
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5852692/
https://www.peknetelo.eu/zdrave-potraviny/kapary-co-to-je/

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5788220
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10433476/
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5755993/
4. https://www.seronijihou.com/article/evaluation-of-hepatoprotective-effects-of-capparis-spinosa-in-induced-thallium-poisoning-in-rats
5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26445712/
6. https://sites.kowsarpub.com/ircmj/articles/63446.html
7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24050578/
8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15814271/
9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21328135/
10. https://content.sciendo.com/view/journals/hepo/60/1/article-p39.xml
11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5282892
12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26934780/

Na základe Vašich predchádzajúcich vyhľadávaní Vám odporúčame nasledovné produkty.
Parasic
Parasic

Parasic je protiparazitný doplnok výživy, ktorý pomáha odstrániť škodlivé črevné parazity a ich vajíčka z hrubého čreva a iných častí organizmu.

16.4 €
Podrobnosti
Vložím do košíka
Program Clean Inside
Program CleanInside

Program Clean Inside pozostáva z troch produktov, ktoré sme vyvinuli vyslovene pre najdôkladnejší a najprirodzenejší spôsob očisty hrubého čreva.

64.1 €
Podrobnosti
Vložím do košíka
Program ToxiClean
Program ToxiClean

Širokospektrálny detoxikačný program ToxiClean bol vyvinutý tak, aby spolu s programom Clean Inside ešte účinnejšie čistil a detoxikoval vnútorné orgány.

64.1 €
Podrobnosti
Vložím do košíka
NaturalSwiss =
Produkty spolu:
0